Wettelijke wijzigingen F-gassenverordening per 1 januari 2017

Wettelijke wijzigingen F-gassenverordening per 1 januari 2017

Per 1 januari 2017 is de overgangstermijn van de F-gassenverordening verlopen. Dit betekent dat er per die datum een aantal wijzigingen in werking treden. Deze hebben betrekking op:

Logboek

Voor het logboek of apparatuur register geldt dat alle lekcontroles moeten worden geregistreerd. Dit betekent dat ook de ondergrens voor het verplicht bijhouden van het logboek per 1 januari 2017 zal veranderen van 3 en meer kg koudemiddel naar 5 en meer ton CO₂ equivalent. De gegevens vanuit logboeken moeten zowel bij de eigenaar als bij de installateur 5 jaar worden bewaard.

Kenplaten

Vanaf 1 januari 2017 moet nieuw op de markt geplaatste apparatuur/installaties worden voorzien van kenplaten/etiketten die naast het type koudemiddel en de hoeveelheid in kg ook het GWP van het koudemiddel en de hoeveelheid CO₂ equivalent bevatten (in de taal van het land waarin het op de markt wordt gebracht). Als het een hermetisch gesloten apparaat betreft moet dit ook worden vermeld.

Voorvulverbod (precharge ban)

Er geldt vanaf 1 januari 2017 een verkoopverbod op voorgevulde apparaten, tenzij:

  • Het koudemiddel in het apparaat aantoonbaar onder het EU quotasysteem valt;
  • Het apparaat aantoonbaar door een gecertificeerd installateur wordt geïnstalleerd.

 

Dit betekent dus dat aanbieders (bijvoorbeeld bouwmarkten) van kleine airco’s alleen mogen aanbieden als aan deze twee voorwaarden is voldaan.

 

BRON: www.nvkl.nl

nvkl-infoblad-f-gassenverordening

 

Wil je meer weten over onze oplossingen?