Is uw koelinstallatie klaar voor de toekomst?

Is uw koelinstallatie klaar voor de toekomst?

Hoe zit dat nou met onze koelinstallatie? De prijzen van de chemische koudemiddelen blijven immers maar stijgen. Is het door de stijging nog wel aantrekkelijk om de koelinstallatie te handhaven. En zo ja, is dit dan nog wel betaalbaar?

Dit zijn vragen waar veel ondernemers mee kampen. Uiteraard wordt ernaar gestreefd de huidige koelinstallatie te behouden, maar is het dan mogelijk de installatie te vullen met een ander koudemiddel? Zo nee, is de koelinstallatie dan afgeschreven?

PS Koeltechniek

Anno 2018 wordt enkel gekeken naar het soort koudemiddel die de installatie bevat, omdat deze uitgefaseerd gaat worden. Echter, wordt er dan ook rekening gehouden met de capaciteit van de installatie bij het vervangen van het koudemiddel? Of wat dacht je van het energieverbruik dat wellicht gaat veranderen bij een zogenaamde retrofit of de impact van het andere koudemiddel op onderdelen of componenten van de installatie.

Neem vrijblijvend contact met ons op

De experts van PS Koeltechniek kunnen u helpen met dit soort vragen, waarbij zij gedurende het proces begeleiding bieden, zodat de juiste overwegingen worden gemaakt en uw koelinstallatie klaar is voor de toekomst!

Wil je meer weten over onze oplossingen?